DD Reviews

รีวิวหนัง บทวิจารณ์ เรื่องย่อหนังใหม่ ภาพยนต์ Netflix

Tag: โปรแกรมหนังใหม่

The Outpost ฝ่ายุทธภูมิล้อมตาย – สร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริง ทีมทหารสหรัฐฯที่ประจำการอยู่ที่ด่านที่อันตรายที่สุดในอัฟกานิสถานถูกโจมตีอย่างไม่ลดละจากกองกำลังของกลุ่มก่อการร้ายตอลิบาน การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดคือการแสดงความกล้าหาญของชาวอเมริกัน The Outpost เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2009 เมื่อกองกำลังทหารสหรัฐฯ 54